Adresa společnosti


METAZ Týnec a.s. 
Ing. Fr. Janečka 147
257 41 Týnec nad Sázavou
IČ: 247 59 597
DIČ: CZ247 59 597

KONTAKTY

Obchodní oddělení

tel: +420 737 208 775
e-mail: Stanislav.Kytka@metaz.cz

tel: +420 608 608 774
e-mail: Martin.Holis@metaz.cz

tel: +420 737 208 780
e-mail: Michal.Tuma@metaz.cz

O nás

METAZ Týnec a.s. 

METAZ Týnec a.s. je tradiční českou slévárnou vyrábějící ocelové odlitky a slitiny hliníku.
Pro naše zákazníky tak již od roku 1931 představujeme partnera, od kterého získají výrobky pro nepřeberné množství aplikací jak v průmyslu, tak i mimo něj. Spojení našich dvou sléváren pod jednou střechou Vám přinese úspory v oblasti logistiky a v neposlední řadě i usnadnění komunikace.
Se zákazníky úzce spolupracujeme již od vývoje jednotlivých dílů. Díky zkušenostem našich technologů a konstruktérů Vám budeme nápomocni od samotného výběru vhodného materiálu, přes volbu té nejefektivnější výrobní technologie až po případné úpravy tvaru dílu. Tato úzká spolupráce se Vám následně vrátí v podobě kvalitních výrobků a příznivé ceny.

Samotná výroba licích nástrojů

Samotná výroba licích nástrojů pak probíhá v naší vlastní modelárně a kovomodelárně. Díky tomu můžeme pružně reagovat na Vaše požadavky bez nutnosti převážení modelů či forem k externím firmám a ušetřit Vám tak čas potřebný pro jejich výrobu, kde mnohdy i jeden den znamená rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem celého projektu. Vlastní výrobu licích nástrojů pak zajišťuje sehraný tým pracovníků, který má k dispozici od zkušených rukou, přes konvenční a CNC obráběcí stroje až po nejmodernější technologii Rapid-Prototyping v podobě 3D tisku.

Sortiment vyráběných odlitků na slévárně oceli 

Sortiment odlitků z oceli sahá od tvárné litiny, přes legované oceli, až k ocelím otěruvzdorným, žáruvzdorným a korozivzdorným. Odlitky jsou dodávány tepelně zpracované. Hmotnost odlitků se pohybuje od cca 1Kg do 200Kg. Výroba ze slitin železa je certifikována: Českými drahami, Deutsche Bahn a EN ISO 9001:2015

Sortiment vyráběných odlitků na slévárně hliníku

Na poli odlitků ze slitin hliníku se řadíme k předním výrobcům používajícím technologii nízkotlakého lití. Dále Vám můžeme nabídnout odlitky lité gravitačně do kovových kokil, odlitky lité gravitačně do pískových forem. Pro lití požíváme i písková jádra zhotovená ve vlastní jaderně metodou HOT-Box, COLD-Box a CT. Odlitky dodáváme tepelně zpracované dle požadavků zákazníků. Slévárna hliníku má certifikaci EN ISO 9001:2015

Certifikace

Politika kvality

VOLNÁ MÍSTA

Hledáme spolehlivé a šikovné lidi se zájmem dlouhodobého uplatnění na pracovních pozicích:

Pracovní náplň

Požadujeme

Nabízíme

Kontakt

Svůj životopis prosím zasílejte na e-mail: Kamila.Zelingrova@metaz.cz

Pracovní náplň

oprava strojního zařízení a běžné údržbářské práce

Požadujeme

výuční list, svářečský průkaz (plamen, elektrody), znalost frézování, broušení, cídění

Nabízíme

Perspektivu v úspěšné, dynamicky se rozvíjející společnosti
Práce na plný úvazek
Nástup možný dle dohody
Možnost dalšího profesního vzdělávání
Motivující finanční ohodnocení
Mimořádné odměny
Roční odměny
Příspěvky k životnímu a pracovnímu jubileu

Kontakt

Svůj životopis prosím zasílejte na e-mail: Kamila.Zelingrova@metaz.cz

Pracovní náplň

základní odborné práce při instalaci, zapojování a opravách elektrických strojů a energetických zařízení

Požadujeme

SOU/SŠ elektrotechnického zaměření, zákon 250/2021 Sb. §19 a nařízení vlády 194/2022 Sb. (bývalá vyhláška 50/78 Sb.) minimálně § 6 podmínkou, praxe minimálně 2 roky na obdobné pozici

Nabízíme

Perspektivu v úspěšné, dynamicky se rozvíjející společnosti
Práce na plný úvazek
Nástup možný dle dohody
Možnost dalšího profesního vzdělávání
Motivující finanční ohodnocení
Mimořádné odměny
Roční odměny
Příspěvky k životnímu a pracovnímu jubileu

Kontakt

Svůj životopis prosím zasílejte na e-mail: Kamila.Zelingrova@metaz.cz

Pracovní náplň

- Vyřizování a evidování poptávek
- Odesílání nabídek výrobků
- Prodej výrobků
- Zpracování podkladů pro fakturaci dodávek
- Vyřizování agendy týkající se zakázek
- Zajišťování dopravy externími přepravci
- Evidování platných cen
- Spolupráce na řízení a koordinaci obchodních projektů

Požadujeme

- SŠ
- Řidičský průkaz sk B
- Práce na PC - uživatelská
- Znalost IS Helios Inuvio výhodou
- Praxe na obdobné pozici výhodou

Jazykové znalosti:
německý jazyk, popřípadě anglický jazyk

Nabízíme

- Perspektivu v úspěšné, dynamicky se rozvíjející společnosti
- Práce na plný úvazek
- Nástup možný dle dohody
- Možnost dalšího profesního vzdělávání
- Motivující finanční ohodnocení
- Mimořádné odměny
- Roční odměny
- Příspěvky k životnímu a pracovnímu jubileu

Kontakt

Svůj životopis prosím zasílejte na e-mail: Kamila.Zelingrova@metaz.cz

Pracovní náplň

- Plánování a včasné objednávání materiálu
- Operativní zajišťování materiálu, nářadí a měřidel
- Zajišťování nejnižších nákupních cen pří zachování technických specifikací
- Příprava smluv na dodávky materiálu a služeb
- Zajišťování výběrových řízení dodavatelů
- Optimalizaci zásob nakupovaného materiálu
- Reklamační řízení s dodavateli
- Hodnocení dodavatelů

Požadujeme

- SŠ/SOU
- Řidičský průkaz sk B - aktivní řidič
- Práce na PC - uživatelská
- Znalost IS Helios Inuvio výhodou
- Praxe na obdobné pozici výhodou
- Znalost NJ/AJ

Nabízíme

- Perspektivu v úspěšné, dynamicky se rozvíjející společnosti
- Práce na plný úvazek
- Nástup možný dle dohody
- Možnost dalšího profesního vzdělávání
- Motivující finanční ohodnocení
- Mimořádné odměny
- Roční odměny
- Příspěvky k životnímu a pracovnímu jubileu

Kontakt

Svůj životopis prosím zasílejte na e-mail: Kamila.Zelingrova@metaz.cz

Kontakt

V případě zájmu prosím zašlete svůj životopis na e-mail: Kamila.Zelingrova@metaz.cz

Ochrana oznamovatelů

INFORMACE PODLE ZÁKONA O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ

Společnost METAZ Týnec a.s. zavedla vnitřní oznamovací systém dle zákona č. 171/2023 Sb. a v souladu s jeho ustanovením § 9 odst. 2 zveřejňuje následující informace:

Způsoby oznamování

1

Způsob oznamování

- Písemně v elektronické podobě, a to zasláním na e-mailovou adresu: whistleblowing@metaz.cz

- Písemně v listinné podobě odeslané držitelem poštovní licence nebo jiným poskytovatelem doručování zásilek na adresu Ing. Fr. Janečka 147, 257 41 Týnec nad Sázavou, k rukám příslušné osoby; podání musí být uskutečněno v řádně zalepené obálce opatřené nápisem "K RUKÁM PŘÍSLUŠNÉ OSOBY – NEOTVÍRAT". Při nesplnění této podmínky nelze zcela garantovat utajení totožnosti oznamovatele nebo důvěrnost sdělovaných informací.

- Telefonicky příslušné osobě v pracovní den od 9 do 14 hodin, nebo i osobně příslušné osobě, jestliže o takovou možnost oznamovatel požádá. Na konkrétním termínu osobního oznámení je třeba se předem telefonicky nebo jiným vhodným způsobem domluvit; k přijetí oznámení musí dojít v souladu se zákonem nejdéle do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal, ledaže tomu brání důvod na straně oznamovatele.

2

Vyloučení některých oznámení

Společnost METAZ Týnec a.s. jako povinný subjekt vyloučila přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

3

Příslušná osoba

Osobou oprávněnou přijímat oznámení je Mgr. Kamila Zelingrová, telefon: 728 859 599, e-mail: whistleblowing@metaz.cz

Metaz logo
Adresa

METAZ Týnec a.s.
Ing. Fr. Janečka 147
257 41 Týnec nad Sázavou
IČ: 247 59 597
DIČ: CZ247 59 597

Kontakt

Email: metaz@metaz.cz                    
Tel: +420 737 208 782

© Copyright 2019 Metaz Týnec a.s. - All Rights Reserved
Design by Petr Šimánek