NOVINKY

ROK 2019


METAZ Týnec a.s. se zúčastnil významné mezinárodní výstavy Trako

Vystava Metaz

V roce 2019 se Metaz Týnec a.s. zúčastnil významné mezinárodní výstavy Trako v Polsku. Mezinárodní veletrh zaměřený na železniční dopravu.

ROK 2018


Technologická investice - snížení emisí ve slévárně METAZ Týnec a.s.

Snížení emisí ve slévárně METAZ Týnec a.s.


Byl realizován projekt „Snížení emisí ve slévárně METAZ Týnec a.s.“ registrační číslo projektu: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_008/0001064, specifický cíl 2.2 Snížit emise stacionárních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti / Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.Celková investice představovala částku více než 150 mil. CZK. V rámci schválené investice byly instalovány dvě nové 3t tavící pece, které s sebou přinesly snížení energetické náročnosti spolu se zvýšením kapacitního výkonu tavírny a s automatizovaným vyhodnocením kvality jednotlivé vsázky. Součástí investice byla i instalace nového technologického zařízení ve formovně a přípravně formovacích směsí včetně vyvolaných stavebních úprav, vzduchotechniky a energetických instalací. 

METAZ SNIZENI EMISI EU

V lednu 2018 byl spuštěn do ostrého provozu informační systém Helios Orange

Snížení emisí ve slévárně METAZ Týnec a.s.

V lednu 2018 byl spuštěn do ostrého provozu informační systém Helios Orange.

Tento moderní systém (systém pro plánování slévárenské výroby) zabezpečuje procesy nabídkového řízení, zakázkového řízení, plánování a řízení výroby, sledování realizace výrobku, kontroly kvality výrobku a výrobního procesu až po expedici a fakturaci finálního výrobku. 


Společnost realizovala prostřednictvím operačního programu „Zaměstnanost“ další vzdělávání našich zaměstnanců 

Vzdělanost zaměstnanců

V roce 2018 realizovala společnost prostřednictvím operačního programu „Zaměstnanost“ další vzdělávání našich zaměstnanců a tím jim zajišťuje i jejich odborný růst a to průřezem celé společnosti. Školící program byl v oblasti, kvality, výroby, technické přípravy výroby, obchodní i controllingové. Tyto vzdělávací aktivity byly spolufinancovány z prostředků Evropské unie v rámci projektu POVEZ II.

eu vzdelavani

METAZ Týnec a.s. se zúčastnil významné mezinárodní výstavy InnoTrans

Mezinárodní výstava METAZ Týnec a.s.

V roce 2018 se Metaz Týnec a.s. zúčastnil významné mezinárodní výstavy InnoTrans v Berlíně. Mezinárodní veletrh zaměřený na železniční dopravu.

ROK 2016


Vybudování obrobny

Obrobna

V roce 2016 byly zrekonstruovány prostory pro nový provoz obrobny. Hala byla vybavena novými obráběcími stroji:

- 2ks - Frézovací centrum horizontální 4 osé , 2 paletové HAAS EC-500 X=800 ; Y=400 ; Z=700 mm ; paleta 500x500mm
- 1ks – Frézovací centrum vertikální 4 osé , HAAS VF-6SS X=1626 ; Y= 813 ; Z= 762 mm
- 1ks – Frézovací centrum vertikální 3 osé , HAAS VF-6SS X=1626 ; Y= 813 ; Z= 762 mm
- Seřizovací přístroj ZOLLER smile 400 - měření a seřizování nástrojů
- 3D tiskárna Stratasys Dimension SST 1200es – X= 250; Y= 250 ; Z= 315mm
- Horizontální vyvrtávačka W100A – X=1600 ; Y=1120 ; Z=1250 mm ; W=900 ; stůl 1500x1500
- Pracovní režim – nepřetržitý provoz ; zajištění nástrojů pro frézování prostřednictvím výdejního automatu dodavatele – TOOLBOX Grumant 

ROK 2015


Vzdělávejte se pro růst“ č. projektu reg. č. CZ.1.04/1.1.00/B1.00010

Společnost METAZ Týnec a.s. se řadí mezi firmy Středočeského kraje, které mají zájem na odborném rozvoji svých zaměstnanců.
Vzdělávejte se pro růst“ č. projektu

V roce 2015 se nám podařilo úspěšně získat finanční příspěvky na vzdělávání a odborný rozvoj zaměstnanců společnosti na 3 vzdělávací aktivity v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst ve Středočeském kraji II“ reg. č. CZ.1.04/1.1.00/B1.00010 ve vzdělávacích programech „Zabezpečení průkaznosti kvality slévárenských výrobků dle požadavk ů zákazníků“, „Zabezpe čení průkaznosti dodržování procesu slévárenské výroby dle požadavků zákazník“ a Zabezpečení„ a zdokonalení zaměstnanců v obsluze, údržbě CNC stroje a následné kontrole a průkaznosti dodržení kvality dle požadavků zákazníků“.

Do těchto projektů bylo zařazeno celkem 31 zaměstnanců naší společnosti s cílem prohloubení si znalosti v oblasti celého výrobního procesu včetně přenosu a interní interpretace požadavků zákazníka, dále v oblasti kontroly procesu a jeho následného vyhodnocení. Zároveň si rozšířili znalosti o nové trendy v oblasti slévárenství s možností integrace do prostředí slévárny a zvýšení tak konkurenceschopnosti společnosti.
Zaměstnanci účastnící se tohoto vzdělávání v průběhu období od 28. 7. 2015 do 31. 3. 2015 absolvují 192 hodin výuky a to jak teoretické tak i praktické. Vzhledem k charakteru výuky školení teoretické části i části praktické probíhala v areálu firmy METAZ Týnec a.s. Získané znalosti si zaměstnanci ověřili při závěrečném osobním pohovoru s lektorem.
Účastí našich zaměstnanců na schválených projektech došlo k prohloubení jejich znalostí ve školených oblastech a mohou se tak lépe podílet na zvýšení konkurenceschopnosti naší společnosti.
eu vzdelavani

ROK 2012


METAZ Týnec a.s. uvedla do provozu novou technologii výroby modelů – tzv. 3D „tiskárnu“ modelů

Snížení emisí ve slévárně METAZ Týnec a.s.

V dubnu firma METAZ Týnec a.s. uvedla do provozu novou technologii výroby modelů – tzv. 3D „tiskárnu“ modelů:

3D výrobní systém – DIMENSION SST 1 200 es je určen pro rychlou výrobu velmi přesných modelů přímým tiskem 3D digitálního počítačového CAD modelu.
Takto vyrobené modely se pak vyznačují vysokou kvalitou modelovacího materiálu, pevností, odolností a výbornou rozměrovou i tepelnou stabilitou.


Firmě toto nové technologické zařízení umožňuje dosáhnout až 80% úsporu času při výrobě modelů.


Zúčastnil jsme se významné mezinárodní výstavy 

Metaz výstava

METAZ Týnec a.s. se zúčastnil významné mezinárodní výstavy Hannover Messe v Hannoveru 23.4-27.4.2012 pod záštitou agentury CzechTrade a Hospodářské komory ČR.

Metaz logo
Adresa

METAZ Týnec a.s.
Ing. Fr. Janečka 147
257 41 Týnec nad Sázavou
IČ: 247 59 597
DIČ: CZ247 59 597

Kontakt

Email: metaz@metaz.cz
Tel: +420 737 208 782

© Copyright 2019 Metaz Týnec a.s. - All Rights Reserved
Design by Petr Šimánek