Výrobní program

Slévárna oceli a hliníku METAZ Týnec a.s. v Týnci nad Sázavou nabízí ze svých výrobních možností tyto materiálové verze.

Slévárna oceli

Velikost pecních agregátů od 1000 kg nataveného kovu až po 3000 kg nataveného kovu umožňuje odlití i minimálního množství a velikosti výrobního sortimentu. Slévárna disponuje 2 tavícími pecemi Dualtrack. Odlitky jsou vyráběny do pískových formovacích směsí na automatické formovací lince Euromac, formovacích rámů 800x600x250/250. Hmotnost odlitků se pohybuje od cca 1Kg do 200Kg. Roční kapacita slévárny oceli je 6000 tun.

Slévárna je certifikována podle norem EN ISO 9001:2015. Součástí nabídnutých služeb je možnost výroby modelových zařízení, ať již dřevěných, z plastů nebo kovových.

Rozsah nabídnutých služeb slévárny dává záruku kvalitního odlitku v časově přijatelném termínu.

oceli uhlíkové (nízko a středně legované)

%

oceli otěruvzdorné

%

oceli žáruvzdorné

%

tvárné litiny 

%

Vyráběný sortiment

Slévárna hliníku

Slévárna hliníku vyrábí hliníkové odlitky převážně pro automobilový a elektrotechnický průmysl, a to za pomoci technologií

 1. Odlévání do pískových forem vyráběných strojním formováním s rozměry formovacích rámů od 350x250 mm do 800x600 mm při hmotnost 0,1 – 30 kg.
 2. Odlévání do pískových forem vyráběných ručním formováním do rozměrů rámu max. 1000x1000 mm, při hmotnosti do 40 kg.

vstřelováním metodou HB

vstřelováním metodou CB

metoda CT


Odlitky jsme schopni vyrábět v materiálových verzích dle tohoto chemického složení:

 • AlSi10MgMn
 • AlSi10CuMn
 • AlSi10Mg(Cu)
 • AlSi7Mg(0,3-0,6)
 • AlSi7Mg(Cu)
 • AlSi9Cu3
 • AlSi12Mn
 • AlSi12(Cu)
 • AlSi5Cu3
 • AlSi5CuMn
Roční kapacita slévárny je cca 2000 t odlitků ročně. Kapacita tepelného zpracování (dle přání zákazníka) je cca 2000 t ročně.
Slévárna je certifikována podle norem EN ISO 9001:2015

Vyráběný sortiment

Modelárna

Metaz Modelárna


Podnik má k dispozici potřebnou kapacitu MODELÁRNY pro výrobu kovových a dřevěných modelů, jaderníků, kokil a nízkotlakých forem. Konstrukci těchto zařízení může zpracovávat metodou CAD/CAM, (PRO Engineer) a obrábět na CNC strojích.

Uvedli jsme do provozu novou technologii výroby modelů – tzv. 3D „tiskárnu“ modelů:

3D výrobní systém – DIMENSION SST 1 200 es je určen pro rychlou výrobu velmi přesných modelů přímým tiskem 3D digitálního počítačového CAD modelu.

Metaz Modelarna
Modelarna

Takto vyrobené modely se pak vyznačují vysokou kvalitou modelovacího materiálu, životností dle použitého materiálu.

Firmě toto nové technologické zařízení umožňuje dosáhnout až 80% úsporu času při výrobě modelů.

David F.

DEVELOPER

Řízení kvality

Metaz Týnec a.s disponuje vlastními laboratořemi a zkušebnami pro analýzu a hodnocení kvality odlitků.

Řízení kvality
1

Chemická laboratoř 

Stanovení chemického složení ocelí, litin a slitin hliníku optickými emisními spektrometry Spectro a Tasman Q4 od výrobce Bruker-Quantron.

2

Laboratoř formovacích směsí

Stanovení parametrů formovacích směsí pevnost, prodyšnost, vlhkost, spalitelné látky, sítový rozbor.

3

Mechanická zkušebna 

Prováděné zkoušky:
- zkouška tahem dle EN ISO 6892-1
- zkouška rázem v ohybu na Charpyho kladivu za okolní i snížené teploty dle ISO 148-1
- zkouška tvrdosti dle Brinella dle EN ISO 6506-1
- zkouška tvrdosti dle Vickerse dle EN ISO 6507-1
- zkouška tvrdosti dle Rockwella dle EN ISO 6508-1
- Lomová zkouška přivařitelnosti bimetalických materiálů 

4

Metalografie a fraktografie

Hodnocení strukturních parametrů kovových materiálů, hodnocení lomových ploch.

5

Rozměrová kontrola 3 D 

6

Nedestruktivní zkoušení

VT–vizuální kontrola odlitků dle ČSN EN 13018. 
MT - magnetická prášková kontrola dle ČSN EN ISO 9934-1. 
UT – ultrazvuková kontrola dle ČSN EN ISO 16810.
RT – kontrola hodnocení stupně vnitřní kvality podle ASTM E446, DIN EN 1690, ČSN EN 12681.
Zkoušky těsnosti odlitků dle ČSN EN 1593. 

7

Metrologická laboratoř

Zajišťuje kalibraci etalonů, pracovních měřidel a měřících zařízení pro potřeby Metaz Týnec a.s.

Obrobna

Metaz Týnec a.s. nabízí volnou kapacitu pro CNC obrábění na frézovacích strojích.

Obrobna

 CNC obrábění na frézovacích strojích

 1. 2ks - Frézovací centrum horizontální 4 osé , 2 paletové HAAS EC-500 X=800 ; Y=400 ; Z=700 mm ; paleta 500x500mm 
 2. 1ks – Frézovací centrum vertikální 4 osé , HAAS VF-6SS X=1626 ; Y= 813 ; Z= 762 mm 
 3. 1ks – Frézovací centrum vertikální 3 osé , HAAS VF-6SS X=1626 ; Y= 813 ; Z= 762 mm 
 4. Seřizovací přístroj ZOLLER smile 400 - měření a seřizování nástrojů
 5. 3D tiskárna Stratasys Dimension SST 1200es – X= 250; Y= 250 ; Z= 315mm
 6. Horizontální vyvrtávačka W100A – X=1600 ; Y=1120 ; Z=1250 mm ; W=900 ; stůl 1500x1500
 7. Pracovní režim – nepřetržitý provoz ; zajištění nástrojů pro frézování prostřednictvím výdejního automatu dodavatele – TOOLBOX Grumant
Metaz logo
Adresa

METAZ Týnec a.s.
Ing. Fr. Janečka 147
257 41 Týnec nad Sázavou
IČ: 247 59 597
DIČ: CZ247 59 597

Kontakt

Email: metaz@metaz.cz                    
Tel: +420 737 208 782

© Copyright 2019 Metaz Týnec a.s. - All Rights Reserved
Design by Petr Šimánek