METAZ
CZ  |  EN  |  DE  |  RUS  |  FR

Modelárna

Podnik má k dispozici potřebnou kapacitu MODELÁRNY pro výrobu kovových a dřevěných modelů, jaderníků, kokil a nízkotlakých forem. Konstrukci těchto zařízení může zpracovávat metodou CAD/CAM, (PRO Engineer) a obrábět na CNC strojích.

Na tyto zařízení navazuje systém SIMTEC (firmy RWP) pro výpočet a simulaci změny teplot během slévárenského procesu s přihlédnutím k rozdílným fyzikálním údajům materiálů.

V dubnu 2012 firma METAZ Týnec a.s. uvedla do provozu novou technologii výroby modelů – tzv. 3D „tiskárnu“ modelů:

3D  výrobní  systém  –  DIMENSION  SST 1 200 es je určen pro rychlou výrobu velmi přesných modelů přímým tiskem 3D digitálního počítačového CAD modelu.
Takto  vyrobené  modely  se  pak  vyznačují  vysokou  kvalitou modelovacího materiálu, pevností, odolností a výbornou rozměrovou i tepelnou stabilitou.
Firmě toto nové technologické zařízení umožňuje dosáhnout až 80% úsporu času při výrobě modelů.

 

 
© METAZ Týnec a.s. | 2011 VOKOreklama