METAZ
CZ  |  EN  |  DE  |  RUS  |  FR

Řízení jakosti

Významné pozici při zajišťování kvality dodávané produkce zaujímá ODBOR ŘÍZENÍ JAKOSTI, kde je trvale prováděna kontrola všech vstupních surovin a materiálů, formovacích směsí, chemického složení a dalších technologických vlastností, včetně 100% kontroly výrobků.


Laboratoře a zkušebny jsou vybaveny přístroji a zařízením pro kontrolu chemického složení surovin a materiálů, kontrolu formovacích a jádrových směsí, mechanických vlastností a metalografie.


Kvalifikovanými pracovníky jsou prováděny rozměrové kontroly modelových zařízení a odlitků, ověřování teplotních parametrů výrobních zařízení a v oblasti nedestruktivních metod Rtg kontroly, ultrazvukové kontroly, použití magnetické polévací a kapilární metody.
  

 
© METAZ Týnec a.s. | 2011 VOKOreklama